Your Cart

Καλώς ήρθατε στο HyperMOOC!


Αναβαθμίστε τις ψηφιακές σας δεξιότητες 🚀 και εκσυγχρονίστε τη διδασκαλία σας 👨‍🏫 👩‍🏫


  • Κωδικός μαθήματος: Hypermooc1
  • Κόστος: ΔΩΡΕΑΝ
  • Διαθέσιμο από: 6 Μαϊου 2024
  • Χρονική διάρκεια: 4 Εβδομάδες
  • Προσπάθεια: 8 - 10 ώρες
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης: Ναι
  • Φορέας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Χρήσιμες Πληροφορίες ℹ

Περιγραφή του μαθήματος 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν ριζικά τον τρόπο που διδάσκουμε και μαθαίνουμε στην ψηφιακή εποχή. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης θέτει μια σειρά από προσδοκίες, προκλήσεις και απαιτήσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά στη διδασκαλία μας. Αξιοποιώντας τη δυναμική των HyperDocs και του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, το MOOC αυτό παρουσιάζει ένα σύγχρονο διδακτικό μοντέλο που μπορεί να μας βοηθήσει να συνδυάσουμε το περιεχόμενο του μαθήματός μας με ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ευέλικτο και συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης που λαμβάνει υπόψη του εκ των προτέρων τις ανάγκες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Γραφτείτε τώρα στο HyperMOOC για να βελτιώσετε τις ψηφιακές σας δεξιότητες και να εκσυγχρονίσετε τη διδασκαλία σας!


Σε ποιους απευθύνεται το HyperMOOC 

✅ Εν ενεργεία εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής


✅ Υποψήφιους εκπαιδευτικούς (φοιτητές)  παιδαγωγικών τμημάτων ή τμημάτων συναφών με την εκπαίδευση


✅ Διευθυντές σχολείων και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής


✅ Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να βελτιώσει τις ψηφιακές του δεξιότητες και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του


Τι θα μάθετε στο HyperMOOC

Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στη διδασκαλία σας τα ψηφιακά σχέδια μαθήματος τύπου «HyperDoc» και τις αρχές του Kαθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση:


✅ Για να διδάξετε με αποτελεσματικό τρόπο σε δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή μικτά περιβάλλοντα μάθησης


✅ Για να δημιουργήσετε ένα ευέλικτο και συμπεριληπτικό περιβάλλον μάθησης που λαμβάνει υπόψιν εξ αρχής τις ανάγκες όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


✅ Για να συνδυάσετε το μαθησιακό περιεχόμενο με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστοί σε αποτελεσματικές παιδαγωγικές μεθόδους


✅ Για να δώσετε τη δυνατότητα στους μαθητές σας να δείξουν όσα έχουν μάθει, να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να σκεφτούν με κριτικό τρόπο, εφαρμόζοντας στην πράξη τις Δεξιότητες Μάθησης του 21ου αιώνα – 4Cs (Συνεργασία, Επικοινωνία, Κριτική σκέψη, Δημιουργικότητα)

Ομάδα συζητήσεων ⓕ

Γραφτείτε στην ομάδα συζητήσεων του HyperMOOC στο Facebook

Η ομάδα αυτή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένας χώρος αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων.


Περίγραμμα μαθήματος 📚

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs) 🤔

Λίγα λόγια για εμάς 🙋🏻‍♂️ 💁🏻

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης (Επιστημονικός υπεύθυνος)

Ο Χαράλαμπος Καραγιαννίδης είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2005 με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή". Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ-ΕΚΕΤΑ) και στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος για τη συστάδα Ειδικής Αγωγής στο έργο "Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ – Β’ Κύκλος" του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Γιώργος Χοροζίδης (Ακαδημαϊκός υπεύθυνος)

Ο Γιώργος Χοροζίδης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην "Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση" από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις "Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση" από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας που έχει αναλάβει την αναμόρφωση, την επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό του επιμορφωτικού υλικού για τη συστάδα της Ειδικής Αγωγής στο έργο "Επιμόρφωση Β' Επιπέδου ΤΠΕ – Β’ Κύκλος" του ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Αγγελική Καραματσούκη (Εκπαιδευτής - Διευκολυντής)

Η Αγγελική Καραματσούκη είναι εκπαιδευτικός Νοσηλευτικής και Πληροφορικής και Διευθύντρια στο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας Θεσσαλονίκης. Είναι Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ερευνητικό αντικείμενο τις Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή. Από το 2018 διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ έχει διδάξει για 3 έτη σε προπτυχιακά προγράμματα του American College of Thessaloniki του κολλεγίου Ανατόλια. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, από το 2005 σε πλήθος ευρωπαϊκών σχολικών προγραμμάτων, ενώ είναι συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με το σύστημα των πολλαπλών κριτών. Έχει συμμετάσχει σε ομάδες έργου του ΙΤΥΕ Διόφαντος για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, σε επιμορφωτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Φίλιππος Κουτσάκας (Εκπαιδευτής - Διευκολυντής)

Ο Φίλιππος Κουτσάκας είναι εκπαιδευτικός πληροφορικής στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια διδάσκει σε προπτυχιακά προγράμματα του American College of Thessaloniki του κολλεγίου Ανατόλια καθώς και σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο τμήμα ερευνητικών προγραμμάτων της Unisoft - ALTEC S.A. Είναι Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ερευνητικό αντικείμενο την μελέτη της πειραματικής εφαρμογής των Μαζικών, Ανοιχτών, Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs) στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master of Philosophy – M.Phil) του Kingston University of London στη διδακτική της Υπολογιστικής Σκέψης.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, είναι συγγραφέας πολλών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια με το σύστημα των πολλαπλών κριτών, έχει συμμετάσχει σε ομάδες έργου του ΙΕΠ και του ΙΤΥΕ Διόφαντος με αντικείμενο το σχεδιασμό και τη συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων Πληροφορικής και εκπαιδευτικού υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, ενώ έχει έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει πλήθος καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Αξιολογήστε το HyperMOOC ⚖️

There are no reviews yet.

Υλοποίηση 👇Η παρούσα δράση έχει χρηματοδοτηθεί από Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» (Αριθμός Υποτροφίας: 6513) με φορέα υποδοχής το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.